Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với các Bộ, ngành, địa phương về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

9:57, Thứ Năm, 10-9-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 07/9/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Bình về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.  Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; lãnh đạo Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có tổng chiều dài 182km gồm 3 đoạn: Vũng Áng (Hà Tỉnh) - Bùng (Quảng Bình); Bùng (Quảng Bình) - Vạn Ninh (Quảng Bình); Vạn Ninh (Quảng Bình) - Cam Lộ (Quảng Trị).

Trước đây, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) tại Văn bản số 3372/VPCP-KTN ngày 13/5/2016 và Văn bản số 2002/VPCP-KTN ngày 05/11/2015;

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, UBND các tỉnh đã tổ chức triển khai khảo sát nghiên cứu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án theo quy định pháp luật. Đối với tỉnh Quảng Trị, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tư vấn TEDI hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã báo cáo và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư; báo cáo các Bộ, ngành Trung ương thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và đã bố trí nguồn vốn địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Tuy nhiên, do chưa xác định được nguồn vốn nên Dự án chưa triển khai thực hiện.

Để đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo Quy hoạch tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu tổng thể toàn bộ tuyến cao tốc gồm 21 dự án, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Theo đó Quốc hội đã thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14; trong đó ưu tiên đầu tư cho 11 tuyến giai đoạn 2017 -2020, nhưng không có 03 đoạn tuyến qua tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình nêu trên. Đối với 10 đoạn tuyến còn lại, Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc triển khai tiếp các đoạn còn lại trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Trên cơ sở báo cáo tình thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kết luận: Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai dự án và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các địa phương Quảng Trị, Quảng Bình và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo chủ trương đầu tư tổng thể cho toàn bộ các Dự án còn lại, báo cáo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, đưa vào kế hoạch trung hạn trong giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Trong đó, đề xuất hình thức đầu tư (đầu tư công hay theo hình thức đối tác công - tư phù hợp), xác định nguồn vốn đầu tư và phân công cho các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện như trước đây Thủ tướng Chính phủ đã giao thực hiện. Giao các địa phương chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị đầu các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao để triển khai trong giại đoạn 2021-2025.

Trần Minh Tài

Các tin khác