Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

9:30, Thứ Sáu, 22-3-2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/3/2024 về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thời gian qua, thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Các sở, ngành, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quản tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, nuôi nhốt, sử dụng, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã; đặc biệt là tình trạng bẫy, bắt, buôn bán, vận chuyển các loài chim hoang dã, di cư bằng các loại bẫy lưới, bẩy keo gắn máy phát tiếng kêu và nhiều dụng cụ khác tại các khu vực cư trú, sinh sống của loài chim di cư theo mùa.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam và Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về bảo vệ các loài động vật hoang dã và ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính đối với ngành mình quản lý về công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật lâm nghiệp nói chung và bảo vệ động vật hoang dã nói riêng.

Triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ các loài động vật hoang dã; gương mẫu không sử dụng, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ các loài động vật hoang dã; đặc biệt tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: nhà hàng, quản ăn, địa điểm đông khách du lịch, nơi có các khu rừng tự nhiên và cư trú của các loài động vật hoang dã cũng như các loài di cư, tổ chức ký cam kết thực hiện “5 không”: Không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra truy quét trong rừng, khu vực trọng điểm, kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, các chợ, địa điểm kinh doanh, các cơ sở gây nuôi nhốt động vật hoang dã...để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về săn bắt, mua bán, vật chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo để kinh doanh các loài động vật hoang dã, mẫu vật các loài động vật hoang dã trái phép; nhất là kiểm soát tình trạng vận chuyển, buôn bán chim dạo trái phép bằng xe mô tô trên các tuyến đường và săn bắt các loài chim hoang dã, di cư tại các khu vực ao, hồ, đầm, bãi nổi trên sông và đồng ruộng...

Tăng cường quản lý, kiểm soát các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc gây nuôi động vật hoang dã không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc săn bắt từ tự nhiên; tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện về an toàn trại nuôi, vệ sinh môi trường, thú y tại các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn để đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh cho người, động vật và bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan:

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nói chung; các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các loài chim hoang dã, di cư theo mùa nói riêng để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tránh những vi phạm không đáng có.

Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh: Tăng cường tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học bền vững trong lâm phận; tăng cường công tác quản lý, bảo tồn động vật hoang dã, loài di cư trong phạm vi quản lý theo phương án Quản lý rừng bền vững đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, tuy quét các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổ chức chăm sóc, cứu hộ và bảo quản mẫu vật theo đúng quy định.

Thực hiện cấp mã số cơ sở nuôi động vật hoang dã đúng quy định; tăng cường quản lý, giám sắt chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật hoang dã thông thường và nguy cấp, quý, hiếm, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Luật Đa dạng sinh học.

Tham mưu tổ chức tổng rà soát, điều tra đánh giá toàn diện để xây dụng danh mục dữ liệu các loài động vật hoang dã đặc hữu, các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có phân bổ trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các ngành, địa phương căn cứ xây dựng phương án, kế hoạch quản lý và bảo vệ hiệu quả.

Sở Tài chính:

Tham mưu bố trí kinh phí cho các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện công tác bảo tồn động vật hoang dã theo quy định pháp luật; đồng thời, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chăm sóc, sơ cứu động vật hoang dã do người dân giao nộp, là tang vật của các vụ vi phạm... đồng thời hoàn thành các thủ tục và tổ chức thả lại môi trường tự nhiên hoặc chuyển cho các trung tâm cứu hộ.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế hỗ trợ các thiệt hại về sức khỏe, tài sản, hoa màu... cho Nhân dân do động vật hoang dã gây ra.

Công an tỉnh:

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp lực lượng kiểm lâm, chủ rừng tăng cường đấu tranh phòng ngừa và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã; đồng thời, tổ chức theo dõi, xử lý hành vi quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng.

Tiếp tục vận động Nhân dân giao nộp các loại súng tự chế, súng thể thao, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để xử lý theo đúng quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện Kiểm sát và Tòa án cấp huyện:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các địa phương đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật về động vật hoang dã.

Nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã góp phần tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh:

Chỉ đạo các cơ quan, các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, quản lý chặt chẽ địa bàn đơn vị phụ trách, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức về việc không săn bắt, nuôi, nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép các loài, sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm đến mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệm kinh doanh du lịch và du khách, đồng thời phối hợp với các cơ qua chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, internet nhằm mục đích quảng cáo việc mua bán, trưng bày mẫu vật, động vật hoang dã bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa tin những tấm gương điển hình về quản lý, bảo vệ và gây nuôi động vật hoang dã hợp pháp, có hiệu quả kinh tế cao; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và Công ước CITES về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Sở Y tế:

Chỉ đạo rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh y, dược, cơ sở bào chế thuốc y học cổ truyền, đảm bảo chỉ sử dụng các thành phần động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp trong lĩnh vực y, dược.

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội:

Chỉ đạo các cấp hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên, đoàn viên, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; thực hiện giám sát, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các hội, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Xem chi tiết

Các tin khác