Cục Thi hành án Dân sự Quảng Trị

15:7, Thứ Tư, 26-10-2022

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 
- Fax: 
- Email: quangtri@moj.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh
1 Nguyễn Tài Ba Cục trưởng 02333859885 0903.549.434 bant.qti@moj.gov.vn
2 Lê Thị Mỹ Hạnh Phó Cục trưởng 02333563685 0903.585.369 hanhltm.qti@moj.gov.vn
3 Mai Anh Tuấn Phó Cục trưởng 02333852148 0905.570.333 tuanma.qti@moj.gov.vn
4 Trần Thị Hoa Phó Cục trưởng 02333584455 0903.516.567 hoatt.qti@moj.gov.vn
Các phòng chuyên môn thuộc cục
Văn phòng
1 Nguyễn Minh Tuệ Chánh Văn phòng 02333563683 0948.623.678 tuenm.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Cẩm Giang Phó Chánh Văn phòng   0941.028.555 giangnc.qti@moj.gov.vn
Phòng Tổ chức - Cán bộ
1 Phạm Vũ Ngọc Minh Trưởng phòng 02333587686 0914.974.333 minhpv.qti@moj.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án
1 Văn Viết Phúc Trưởng phòng 02333568575 0944.926.669 vvphuc.qti@moj.gov.vn
2 Trần Thanh Hải Phó Trưởng phòng   0919.335.123 haitt.qti@moj.gov.vn
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại & Tố cáo
1 Tạ Công Tuấn Trưởng phòng 02333568575 0944.849.567 tuantc.qti@moj.gov.vn
2 Bùi Thị Bích Phượng Phó Trưởng phòng   0941.568.157 phuongbtb.qti@moj.gov.vn
Các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà
1 Ngô Tú Ngọc Chi cục trưởng   0941.958.555 ngocnt.qti@moj.gov.vn
2 Trần Thị Lý Phó Chi cục trưởng   0934.966.569 lytt.qti@moj.gov.vn
3 Võ Đình Đạo Phó Chi cục trưởng   0913.520.559 daovd.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị
1 Đào Thị Nhung Chi cục trưởng   0978.631.471 nhungdt.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng   0905.066.445 hungnq.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh
1 Nguyễn Thị Kim Anh Chi cục trưởng   0854.674.333 anhhtk.qti@moj.gov.vn
2 Đỗ Thị Trang Phó Chi cục trưởng   0916.141.081 trangdt.qti@moj.gov.vn
3 Trần Thị Phượng Phó Chi cục trưởng   0915.913.229 phuongtt.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh
1 Nguyễn Thị Hiền Chi cục trưởng   0915.273.559 hiennt.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Chi cục trưởng   0914.500.245 hanhntm.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa
1 Phan Nhật Việt Chi cục trưởng   0941.333.087 vietpn.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Cường Phó Chi cục trưởng   0981.313.738 cuongnn.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông
1 Nguyễn Trình Chi cục trưởng   0914.648.222 nguyentrinh.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ
1 Nguyễn Ngọc Lành Chi cục trưởng   0913.485.879 lanhnn.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng
1 Trần Văn Đạt Chi cục trưởng   0946.665.559 dattv.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Đức Phó Chi cục trưởng   0949.876.612 ducnx.qti@moj.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong
1 Vũ Hải Sơn Chi cục trưởng   0918.011.568 sonvh.qti@moj.gov.vn

Các tin khác