Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị

9:55, Thứ Tư, 19-10-2022

Trụ sở: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
Số máy trực trong giờ:      0233 3.855.328
Số máy trực ngoài giờ:      0233 3.855.328;
Số máy Fax:                      0233 3.851.025
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
  Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
1 Hà Quảng Hưng Phó Viện trưởng PT 02333.564.779 0915.316.979  
2 Trần Hữu Ân Phó Viện trưởng 02333.576.767 0905.217.389  
3 Lê Thị Hồng Đào Phó Viện trưởng 02333.822.686 0905.330.595  
  Văn phòng tổng hợp
1 Trần Thị Hà Chánh Văn phòng 02333.550.299 0903.561.696  
  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (P1)
1 Đặng Hưng Tuyền Trưởng phòng   0913.084.333  
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về trật tự xã hội (P2)
1 Lê Đức Thành Trưởng phòng   0983.096.201  
  Phòng THQCT&KSXXPT án HS (P7)
1 Lê Thanh Tùng Trưởng phòng   0915.359.156  
  Phòng Kiểm sát việc giam giữ, tạm giam và thi hành án (P8)
1 Lê Văn Sum Trưởng phòng   0982.063.171  
  Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra - Khiếu tố)
1 Nguyễn Văn Đông Phó Chánh thanh tra   0979.422.345  
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh
1 Trương Công Hữu Viện trưởng 02333.623.638 0941.009.777  
2 Thái Thị Thu Thủy Phó Viện trưởng 02333.820.356 0945.547.444  
3 Trần Viết Thông Phó Viện trưởng   0914.127.252  
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh
1 Nguyễn Văn Thắng Viện trưởng   0915.264.123  
2 Nguyễn Văn Sỹ Phó Viện trưởng   0915.066.797  
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà
1 Phạm Vũ Ngọc Quang Viện trưởng 02333.859.072 0942.833.757  
2 Trương Lâm Hương Phó Viện trưởng   0914.212.720  
3 Nguyễn Đức Thiện Phó Viện trưởng   0914.092.555  
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong
1 Thái Thị Phương Lan Viện trưởng 02333.828.668 0903.515.469  
2 Thái Thị Thanh Thủy Phó Viện trưởng   0914.809.919  
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị
1 Trần Thị Lệ Viện trưởng   0944.048.333  
2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Viện trưởng   0914.050.225  
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng
1 Hồ Xuân Hải Viện trưởng 02333.673.359 0987.441.445  
2 Phạm Tiến Quân Phó Viện trưởng 02333.670. 595 0915.058.405  
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ
1 Nguyễn Thị Thuỷ Viện trưởng 02333.871.667 0941.208.246  
2 Phạm Hồng Ánh Phó viện trưởng 02333.820.073 0917.876.123  
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông
1 Nguyễn Văn Thuận Viện trưởng   0919.896.757  
2 Phan Lê Thành Phó viện trưởng   0905.395.777  
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa
1 Đỗ Hoàng Sâm Viện trưởng   0915.003.120  
2 Hồ Thị Đợi Phó viện trưởng   0918.404.579  
3 Dương Thị Thu Hằng Phó viện trưởng   0915.318.252  

Các tin khác