Chi nhánh ngân hàng nhà nước

10:9, Thứ Năm, 20-10-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
  Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Trị
1 Nguyễn Đức Đồng Giám đốc 02333.852.554 0914444111 dong.nguyenduc1@sbv.gov.vn
2 Nguyễn Văn Chức Phó Giám đốc 02333.555.389 0915727169 chuc.nguyenvan@sbv.gov.vn
3 Trương Xuân Nhiễu Phó Giám đốc 02333.853.514 0914222575 nhieu.truongxuan@sbv.gov.vn
  Phòng Kế toán - Thanh toán
1 Nguyễn Văn Quốc Trưởng phòng 02333.852.662 0913411139 quoc.nguyenvan@sbv.gov.vn
2 Nguyễn Thị Minh Huệ Phó trưởng phòng 02333.852.551 0935232099 hue.nguyenminh@sbv.gov.vn
  Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính
1 Hoàng Văn An Trưởng phòng 02333.852.346 0914185452 an.hoangvan@sbv.gov.vn
2 Trần Thị Bạch Ngọc Phó trưởng phòng 02333.853.441 0905079456 ngoc.tranbach@sbv.gov.vn
3 Lê Thị Hà Văn thư 02333.851.578 0949789009 ha.lethi1@sbv.gov.vn
  Phòng Tổng hợp, nhân sự & Kiểm soát nội bộ
1 Trần Hồng Trung Trưởng phòng 02333.855.049 0914457559 trung.tranhong@sbv.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Ban Phó trưởng phòng   0905019666 ban.nguyenxuan1@sbv.gov.vn
3 Hoàng Công Phù Phó trưởng phòng 02333.854.823 0834181112 phu.hoangcong@sbv.gov.vn
  Thanh tra, giám sát
1 Trần Thị Thu Hà Chánh thanh tra 02333.856.733 0914457559 ha.tranthu1@sbv.gov.vn
2 Lê Nam Thắng Phó Chánh thanh tra 02333.850.640 0914415986 thang.lenam@sbv.gov.vn
3 Nguyễn Văn Thảo Phó Chánh thanh tra 02333.851.635 0907926528 thao.nguyenvan1@sbv.gov.vn

Các tin khác