Bảo hiểm xã hội tỉnh

14:31, Thứ Năm, 3-11-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh
1 Hồ Sỹ Nam Giám đốc 02333851722 0905142309 namhs@quangtri.vss.gov.vn
2 Mai Thanh Bình Phó Giám đốc 02333851554 0983035887 binhmt@quangtri.vss.gov.vn
3 Trần Văn Thao Phó Giám đốc 02333585577 0903517393 thaotv@quangtri.vss.gov.vn
4 Đào Công Tuấn Phó Giám đốc   0914279555 tuandc@quangtri.vss.gov.vn
Văn phòng
1 Phan Thị Phương Lan Chánh VP 02333852577 0849404333 lanptp@quangtri.vss.gov.vn
2 Phùng Anh Đức Phó Chánh Văn phòng 02333528168 0947744555 ducpa@quangtri.vss.gov.vn
3 Phan Thị Quỳnh Nhung Phó Chánh Văn phòng 02333528168 0915361505 nhungptq@quangtri.vss.gov.vn
4 Nhan Thị Kim Hằng Phó Chánh Văn phòng 02333666167 0944656369 hangntk@quangtri.vss.gov.vn
5 Lê Thị Ngọc Hương Chuyên viên (văn thư) 02333666269 0943287111 huongltn@quangtri.vss.gov.vn
Các phòng nghiệp vụ
Phòng Tổ chức - cán bộ
1 Lê Văn Trung Trưởng phòng  02333666696 0919525159 trunglv@quangtri.vss.gov.vn
2 Võ Thị Diệu Mai Phó Trưởng phòng 02333666696 0948056057 maivtd@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Chế độ bảo hiểm xã
1 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Trưởng phòng 02333666163 0914478555 nhungntm@quangtri.vss.gov.vn
2 Trần Ngọc Hoàng Phó Trưởng phòng  02333666163 0903573123 hoangtn@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Quản lý thu
1 Phạm Chí Hiếu Trưởng phòng 02333582027 0917022559 hieupv@quangtri.vss.gov.vn
2 Trần Thị Thu Phó Trưởng phòng 02333582027 0889908268 thutt@quangtri.vss.gov.vn
3 Hoàng Thị Lý Phó Trưởng phòng 02333854008 0911392393 lyht@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng
1 Đoàn Thị Tân Trưởng phòng 02333857752 0989245852 tandt@quangtri.vss.gov.vn
2 Trần Thị Tố Quyên Phó Trưởng phòng 02333857752 0914146168 quyenttt@quangtri.vss.gov.vn
3 Lê Công Thương Phó Trưởng phòng 02333857752 0905324699 thuonglc@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Thanh tra - Kiểm tra
1 Phan Nhật Thành Trưởng phòng 0233.3666168 0914149248 thanhpn@quangtri.vss.gov.vn
2 Hoàng Đức Việt Phó Trưởng phòng 02333852489 0905162310 viethd@quangtri.vss.gov.vn
3 Phan Văn Sơn Phó Trưởng phòng 0233.3666168 0913868147 sonpv@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Võ Tuấn Anh Trưởng phòng 02333851310 0945999050 anhvt@quangtri.vss.gov.vn
2 Trương Thị Bé Phó Trưởng phòng 02333851553 0915506559 bett@quangtri.vss.gov.vn
3 Mai Thương Phó Trưởng phòng 02333851310 0945747667 maithuong@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Giám định bảo hiểm y tế
1 Ngô Thị Thúy Trưởng phòng 02333858513 0919427234 thuynt@quangtri.vss.gov.vn
2 Nguyễn Hoài Phong Phó Trưởng phòng 02333666164 0946671559 phongnh@quangtri.vss.gov.vn
3 Phan Văn Nam Phó Trưởng phòng 02333666164 0913474856 nampv@quangtri.vss.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng   0914444678 trangntt@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Công nghệ thông tin
1 Phạm Thái Huy Phó Trưởng phòng 02333666162 0946444009 huypt@quangtri.vss.gov.vn
Phòng Cấp sổ, thẻ
1 Trần Thị Miên Trưởng phòng 02333666161 0943002557 mientt@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã
Bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Trị
1 Trần Trung Thành Giám đốc 02333727579 0915456726 thanhtt@quangtri.vss.gov.vn
2 Nguyễn Hùng Phó Giám đốc   0913485847 nguyenhung@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh
1 Nguyễn Văn Đồng Phó Giám đốc 0233.3623236 0948704025 dongnv@quangtri.vss.gov.vn
2 Hoàng Trọng Bình Phó Giám đốc   0914052777 binhht@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện Hướng Hóa
1 Nguyễn Quang Hải Giám đốc 0233.3880363 0914444585 hainq@quangtri.vss.gov.vn
2 Hoàng Đức Thành Phó Giám đốc   0914946222 thanhhd@quangtri.vss.gov.vn
3 Hải Diệu Thủy Phó Giám đốc   0916882158 thuyhd@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện Gio Linh
1 Trần Anh Dũng Giám đốc 0233.3630035 0917426111 dungta@quangtri.vss.gov.vn
2 Trần Lương Xuân Phó Giám đốc   0943476209 xuantl@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện Đakrông
1 Nguyễn Đức Bảo Giám đốc 02333886333 0906521144 baond@quangtri.vss.gov.vn
2 Hoàng Đức Trung Phó Giám đốc   0914099357 trunghd@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lộ
1 Lê Văn Thuận Giám đốc 0233.3730093 0915012248 thuanlv@quangtri.vss.gov.vn
2 Nguyễn Thị Anh Thư Phó Giám đốc   0935966646 thunta@quangtri.vss.gov.vn
3 Trương Thái Bình Phó Giám đốc   0946354222 binhtt@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyệnTriệu Phong
1 Nguyễn Ngọc Cường Giám đốc 0233.3828797 0914444007 cuongnn@quangtri.vss.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hiền Phó Giám đốc   0947855252 hiennt@quangtri.vss.gov.vn
Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng
1 Trần Thanh Tùng Giám đốc 0233.3508777 0903534469 tungtt@quangtri.vss.gov.vn
2 Lê Hữu Ly Phó Giám đốc   0914138858 lylh@quangtri.vss.gov.vn

Các tin khác