Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị

14:6, Thứ Năm, 14-12-2023

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
1 Trần Đức Xuân Hương Giám đốc 0233.3575 222 0913 485149  
2 Phan Văn Pháp Phó giám đốc 0233.3666 559 0944 166559  
3 Nguyễn Thị Lan Anh Phó giám đốc 0233.3575 111 0915 351955  
4 Phan Chí Tâm Phó giám đốc 0233.3527 789 0913 485856  
5 Lê Quang Thành Trưởng phòng  KTKSNB 0233.3550.817 0905282656  
6 Nguyễn Tuấn Tài Trưởng phòng .KT-NQ 0233.3852.085 0948249559  
7 Nguyễn Thanh Quang Trưởng phòng Tin học 0233.3557369 0837168567  
8 Hoàng Đình Mẫn Trưởng phòng  KHNVTD 0233.3550815 0915327227  
9 Hồ Thị Thu Trưởng phòng HC-TC 0233.3550.816 0948505369  
10 Trần Hữu Hoàng Phó Trưởng phòng KHNVTD   0905041419  
11 Nguyễn Hoàng Nguyên Phó Trưởng phòng  HC-TC   0905294333  
12 Hồ Tiến Linh Phó Trưởng phòng KTKSNB   0914444997  
13 Hoàng Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng KTKSNB   0905567991  
14 Nguyễn Trực Phó Trưởng phòng Tin học   0979334292  
15 Nguyễn Văn Linh Phó Trưởng phòng KHNVTD 0233.3559.369 0946498777  
16 Nguyễn Thị Hồng Ánh Phó Trưởng phòng KT-NQ   0948161357  
17 Trần Thị Hà My Phó Trưởng phòng KT-NQ   0917508456  
18 Ngô Văn Bảo Giám đốc PGD Đakrông   0888274279  
19 Ngô Lê Nhất Bá Chính Phó Giám đốc PGD Đakrông   0914210007  
20 Hồ Văn Quân Giám đốc PGD Hướng Hóa   0888879333  
21 Hồ Anh Tuấn Phó Giám đốcPGD Hướng Hóa   0914134788  
22 Hoàng Thị Hoài Phương Giám đốc PGD Cam Lộ   0914222459  
23 Nguyễn Xuân Ánh Phó Giám đốc PGD Cam Lộ   0914559575  
24 Thiều Quang An Giám đốc PGD Vĩnh Linh   0914196313  
25 Lê Vĩnh Trường Phó Giám đốc PGD Vĩnh Linh   0919087724  
26 Trương Thị Thỏa Phó Giám đốc PGD Gio Linh   0944555153  
27 Lê Ngọc Hải Giám đốc PGD Triệu Phong   0914001469  
28 Nguyễn Hữu Hải Phó Giám đốc PGD Triệu Phong   0935678626  
29 Lê Hải Hà Giám đốc PGD TX Quảng Trị   0914468959  
30 Hoàng Đức Hóa P.Giám đốc PGD TX Quảng Trị   0914191246  
31 Lê Quang Lực Giám đốc PGD Hải Lăng   0942181909  
32 Nguyễn Đức Dũng Phó Giám đốc PGD Hải Lăng   0915035019  

Các tin khác