Thông tin công bố Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sở hữu

8:0, Thứ Ba, 12-11-2019

Ngày đấu giá: 03/10/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:  
Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị  
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.400.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.358 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 46 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 46 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.753.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 46 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.753.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 630.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 20.001 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.358 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 20.001 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 14.234 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 16.097 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.400.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 38.633.573.200 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/10/2019

Các tin khác