Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị kỳ thứ 33

10:42, Thứ Tư, 18-1-2023

- Thông báo tuyển dụng

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo NĐ 138

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo NĐ 140

  

Các tin khác