Thông báo phương án tạm cấm phương tiên lưu thông trên tuyến; vị trí đậu, đỗ xe của đại biểu, Nhân dân tham dự Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

16:53, Thứ Năm, 27-4-2023

Xem chi tiết tại file đính kèm

   

Các tin khác