Thông báo về việc mời dự chọn đơn vị thăm dò khoáng sản mỏ đất xã Cam Thành 1 thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

15:56, Thứ Năm, 11-4-2024

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm

  

Các tin khác