Công bố công khai đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai

16:54, Thứ Tư, 15-1-2020

Xem chi tiết tại file đính kèm tại đây