Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Sở Ngoại vụ về kết nối dữ liệu chuyên ngành đối ngoại lên Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh

8:53, Thứ Năm, 30-6-2022

Ngày 13/6/2022, tại Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Sở Ngoại vụ về các nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, kết nối nội dung thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đối ngoại lên Trung tâm IOC tỉnh.

Sở TTTT làm việc với Sở Ngoại vụ tại Trung tâm IOC tỉnh

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo Phòng BCVT&CNTT thuộc Sở, về phía Sở Ngoại vụ có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc: Lãnh sự và Người VN ở nước ngoài, Quản lý Biên giới, Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, đề cập về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chuyển đổi số hiện nay trên địa bàn tỉnh và định hướng trong những năm tiếp theo. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh về vai trò của Sở Ngoại vụ trong việc góp phần phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột quan trọng của chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Ân, Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ đã cám ơn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm hướng dẫn các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và hệ thống dữ liệu kết nối đến Trung tâm IOC tỉnh, đồng thời sẽ tham mưu lãnh đạo Sở Ngoại vụ về các danh mục dữ liệu để triển khai trong thời gian sớm nhất.