Khai mạc lớp tập huấn về chuyển số năm 2022

8:54, Thứ Năm, 30-6-2022

Ngày 07/6/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị năm 2022.

TS. Hoàng Bảo Hùng, chuyên viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đang truyền đạt nội dung về chuyển đổi số

Đợt tập huấn này triển khai gồm 09 lớp cho hơn 300 học viên là cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 7/6/2022 và kết thúc vào 29/6/2022.

Thông qua các lớp tập huấn giúp học viên hiểu rõ về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Các lớp tập huấn được các giảng viên trong nước trao đổi và truyền đạt 04 chuyên đề trọng tâm liên quan đến chuyển đổi số, thuật ngữ, khái niệm công nghệ; giới thiệu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; đánh giá và phân tích thực trạng địa phương trong chuyển đổi số; giới thiệu một số thành tựu của các địa phương trong triển khai các giai đoạn chuyển đổi số…