Quyết định ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11:26, Thứ Năm, 30-3-2023

Xem chi tiết tại file đính kèm