Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030

16:45, Thứ Ba, 9-3-2021

Ngày 8/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước của Liệp hiệp quốc về quyền của người khuyết tật và Luật Người khuyết tật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình.

Kế hoạch triển khai một số nội dung: Công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức; thực hiện các chương trình hỗ trợ người khuyết tật thông qua các chương trình an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; trợ giúp người khuyết tật về y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và tham gia giao thông, tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông…

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2030 (xem chi tiết).

Hồng Hà 

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.