Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, nước giải khát, hàng ăn uống lưu động, cửa hàng tạp hóa, dọc tuyến Quốc lộ 1 kể từ 7h ngày 01/8/2021 

21:6, Thứ Bảy, 31-7-2021

Ngày 31/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 3285/UBND-VX gửi Công an tỉnh; Sở Y tế,  Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 dọc tuyến Quốc lộ1.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, hàng ngày có một lượng lớn người và phương tiện di chuyển từ vùng dịch đi vào hoặc đi qua địa bàn tỉnh, là nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh yêu cầu:

Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, nước giải khát, hàng ăn uống lưu động, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán hàng hóa Lào - Thái Lan dọc tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao mức độ cảnh báo lây nhiễm Covid-19 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, người dân, nhất là tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và trạm thu phí BOT dọc tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện kể từ 7h ngày 01/8/2021 cho đến khi có thông báo mới (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác