Tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước

14:25, Thứ Tư, 28-2-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 27/2/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 929/UBND-TCTM gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý tem điện tử đối với sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất, tiêu thụ trong nước, góp phần quản lý sản lượng tiêu thụ, chống thất thu thuế, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh bổ sung thành phần và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và nợ đọng thuế để chỉ đạo công tác quản lý tem điện tử đối với sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp để tổ chức thực hiện. Tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá, rượu về thực hiện tem điện tử.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thuốc lá, rượu trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu và thuốc lá theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên địa bàn theo thông tư của Bộ Tài chính. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm rượu, thuốc lá bày bán, lưu thông trên địa bàn. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các ban, ngành để đưa việc quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá vào quy chuẩn, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi sử dụng tem điện tử không đúng quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.