Công bố  34 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

17:47, Thứ Tư, 5-6-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 3/6/2024 công bố danh mục 34 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng (02 TTHC):

Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật.

Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Lĩnh vực Thể dục thể thao (32 TTHC) gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 28 môn thể thao: Yoga, Golf, Cầu Lông, Taekwondo, Karate, Bơi Lặn, Billiards & Snooker, Bóng bàn, Dù lượn và Diều bay, Khiêu vũ thể thao, Thể dục thẩm mỹ, Judo, Thể dục thể hình và Fitness, Lân sư rồng, Vũ đạo thể thao giải trí, Quyền anh, Võ cổ truyền, Vovinam, Mô tô nước trên biển, Bóng đá, Quần vợt, Patin, Lặn biển thể thao giải trí, Bắn súng thể thao, Bóng ném, Whusu, Bóng rổ, Leo núi thể thao, Đấu kiếm thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các TTHC được công bố tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Xem chi tiết

Các tin khác