Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2024

17:24, Chủ Nhật, 7-7-2024

Ngày 5/7/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3115/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2024.

Thực hiện Văn bản số 3611/BYT-MT ngày 28/6/2024 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2024 lồng ghép với các hoạt động thuộc chương trình, phong trào và các dự án khác có liên quan.

Tổ chức mít tinh phát động, hưởng ứng với sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi nhằm giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm vệ sinh trong trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, khu dịch vụ, khu du lịch, nơi công cộng.

Tổ chức thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch các công trình vệ sinh tại nơi công cộng, khu du lịch, bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc...; tổ chức ra quân, huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương...), treo băng rôn, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, vệ sinh trong chế biến thực phẩm tại địa phương.

Tổ chức và phát động các cuộc thi hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, công sở. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tham gia cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để thực hiện Phong trào, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hoá huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các hộ gia đình để thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt; vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế và trường học; phòng chống, dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nơi ngập lụt, bão lũ, hạn hán xâm nhập mặn bảo đảm hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị có kế hoạch cụ thể của từng cấp để hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia Phong trào. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước năm 2024 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 01/8/2024.

Xem chi tiết

Các tin khác