Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

19:37, Thứ Năm, 30-7-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 30/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức buổi toạ đàm, gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Quang cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

Tại buổi toạ đàm, gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Đại Nam đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu vẻ vang và những đóng góp của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong 90 năm qua. Đối với tỉnh Quảng Trị, công tác tuyên giáo đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong những năm qua, công tác tuyên giáo đã có sự chuyển biến sâu sắc, bám sát cuộc sống, bám sát địa bàn để chỉ đạo hệ thống tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, thực sự là lực lượng "đi trước - mở đường".

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang khẳng định: Sự đóng góp của công tác tuyên giáo thể hiện nổi bật ở các mặt như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hoàn thành việc xây dựng, biên soạn các tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1930- 2000 và chỉ đạo biên soạn lịch sử các đảng bộ cấp huyện, cấp xã, lịch sử, truyền thống các ngành; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên không gian mạng; tham mưu toàn diện cho các cấp ủy Đảng các vấn đề về công tác lý luận, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực chuyên sâu như công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo… từ đó góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị thời gian tới, ngành tuyên giáo cần phải tiếp tục nắm bắt tình hình, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, nhất là trên trận địa tư tưởng; phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng chủ công trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ và trong lĩnh vực khoa giáo; thường xuyên quan tâm, xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vinh dự được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 5 năm qua; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành tuyên giáo.

Tiến Nhất

Các tin khác