Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

4:59, Thứ Bảy, 1-8-2020

(Web Quảng Trị) Trong 2 ngày 30/7 và 31/7/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 101 đại biểu đại diện cho 215 đảng viên trong toàn Đảng bộ công ty tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Sản xuất kinh doanh tiếp tục ổn định, tổng lượng khai thác hơn 5.900 tấn, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sản xuất kinh doanh của công ty có lãi và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. So với năm 2015, tổng vốn, tài sản của công ty tăng 14%.

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ Công ty đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, góp phần ổn định sản xuất, đời sống, việc làm và tư tưởng cho người lao động.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm vì mục tiêu năng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hiệu quả và bền vững… Các chỉ tiêu cụ thể như: quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích diện tích đất Nhà nước giao 4.536 ha; tổng sản lượng khai thác 14.320 tấn, tổng sản lượng thu mua 6.000 tấn, tổng sản lượng chế biến 20.320 tấn; tổng doanh thu 664 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 33,5 tỉ đồng, nộp ngân sách 25 tỉ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị, trước hết, cần tiếp tục chủ động ứng phó với dịch Covid - 19 để thực hiện có hiệu quả "nhiệm vụ kép" theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng tiếp cận các hình thức kinh doanh phù hợp để đủ sức tham gia các chuỗi giá trị sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, xác định lại tái cơ cấu trong sản xuất kinh doanh trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; tập trung ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển cao su bền vững. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân, người lao động. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, từ đó đạt được nhiều thành tích nổi trội hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động...

Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-20205 với 11 ủy viên.

Tiến Nhất

Các tin khác