Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 -2025.

7:48, Thứ Bảy, 21-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 20/11/2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Các đại biểu tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp trưng bày tại Đại hội

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; đại diện UBMTTQVN tỉnh, Liên minh HTX các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ và 165 đại biểu đại diện cho 320 HTX trong toàn tỉnh.

Báo cáo trình bày tại Đại hội cho biết: Đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 2.673 Tổ hợp tác và 320 HTX, liên hiệp HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012, trong đó có 291 HTX nông nghiệp, 28 HTX phi nông nghiệp, 5 HTX tiểu thủ công nghiệp và xây dựng.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, tự lực, tự cường, hăng say lao động vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới.

Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX 2012, các HTX đã hoạt động có hiệu quả hơn, đặc biệt là các HTX nông nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, hướng đến đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị hội nhập, phát triển, bền vững

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động cũng cho thấy tổ chức và hoạt động của Liên minh vẫn chưa đổi mới kịp với yêu cầu, nguồn lực về cán bộ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc hạn chế; Hệ thống Liên minh HTX chưa đủ mạnh để phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt và trở thành nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể ở địa phương…

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đây cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn, phức tạp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy việc đánh giá đúng những mặt đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong hoạt động sẽ giúp các HTX; Tổ hợp tác đáp ứng với yêu cầu và xu thế hội nhập hiện nay. Cần đổi mới và nâng cao chất lượng của HTX hoạt động theo đúng tính chất mô hình HTX kiểu mới; xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết chuỗi giá trị để HTX thực sự là bà đỡ của kinh tế hộ, kinh tế trang trại; không ngừng tăng cường thực lực kinh tế, tài chính cho Tổ hợp tác, HTX, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong kinh tế tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng kinh tế tập thể không ngừng lớn mạnh…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị hội nhập, phát triển, bền vững.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 35 người. Ông Cáp Kim Thánh tiếp tục được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015 -2020. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 13 cá nhân…

Tiến Nhất

Các tin khác