Hội nghị về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022

10:54, Thứ Sáu, 16-9-2022

(Web Quảng Trị) Sáng 15/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì hội nghị về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tốc độ thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn khá hạn chế, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm này chỉ đạt hơn 37%, rất nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đạt mức tăng trưởng kinh tế mà Nghị quyết HĐND đề ra đầu năm. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phân tích tình hình, đánh giá thực tế những khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Đó là những ảnh hưởng do thời tiết, những biến động thế giới và khu vực ảnh hưởng đến giá cả thị trường và sản xuất dẫn đến khả năng khó đạt mức tăng trưởng kinh tế mà Nghị quyết HĐND đề ra đầu năm. Đại diện lãnh đạo các sở ngành cũng đã trao đổi, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành ngành lĩnh vực mình quản lý, đề ra các giải pháp thúc đẩy đầu tư, sản xuất, khắc phục khó khăn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho rằng, hội nghị quan trọng này là dịp để các ngành có thêm điều kiện, cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; Phân tích rõ thực trạng và dự báo tình hình để có chỉ đạo sát hơn cho từng lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu các ngành chủ động gửi báo cáo đánh giá về UBND tỉnh, có giải pháp phù hợp trong hoạt động của ngành mình, lý giải nguyên nhân tăng - giảm… Cần chú ý đánh giá số liệu thực để làm cơ sở cho lãnh đạo tỉnh có chỉ đạo sát sao, hiệu quả. Các ngành cần khai thác thêm nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nhất là ở một số lĩnh vực đang ở mức tăng trưởng thấp…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.