UBND tỉnh Quảng Trị họp nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch, kế hoạch di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

21:43, Thứ Ba, 13-9-2022

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 13/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã chủ trì cuộc họp để nghe Ban quản lý Khu kinh tế và đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng quy hoạch, kế hoạch di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Được biết, Khu công nghiệp Nam Đông Hà là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 2004 với diện tích 98,754ha. Hiện có 36 dự án đầu tư được chấp thuận Chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.239,52 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 61,84ha; tỷ lệ lấp đầy 81,83%. Năm 2021 doanh thu đạt hơn 1.440 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 68 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần tập đoàn BGI lên ý tưởng, lập quy hoạch, kế hoạch di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà và khảo sát, nghiên cứu quy hoạch khu đô thị cao cấp. Trên cơ sở văn bản này, Công ty cổ phần tập đoàn BGI đã khảo sát sơ bộ Khu công nghiệp Nam Đông Hà, khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời tính toán sơ bộ hiệu quả kinh tế khi thực hiện di dời khu công nghiệp này.

Sau khi nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết, Khu công nghiệp Nam Đông Hà nằm trong khu đô thị, gần khu dân cư, trường học, bệnh viện nên việc nghiên cứu di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà là cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong khu vực, đồng thời giải quyết dứt điểm những kiến nghị của bà con trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35 quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong đó có quy định 5 điều kiện khi chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ các điều kiện pháp lý để di dời khu công nghiệp theo quy định. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án di dời toàn bộ hay di dời một phần Khu công nghiệp. Trong đó cần nghiên cứu, tính toán phương án tài chính, phương án tái cơ cấu lại sản xuất cho các doanh nghiệp phải di dời và các nội dung liên quan khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ rà soát lại quỹ đất, quy hoạch khi nghiên cứu các bước tiếp theo.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.