Tập huấn chuyển đổi số năm 2022

7:59, Thứ Bảy, 17-9-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2022 cho khối cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh ứng dụng một cửa điện tử được triển khai đồng bộ đến tận 100% các sở, ban, ngành và địa phương; đã tích hợp kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu tỉnh. 100% các sở, ban, ngành và địa phương có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên trang thông tin điện tử của tỉnh; bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉ lệ người sử dụng điện thoại di động đạt 80%; người sử dụng Internet (cố định và di động) đạt 89%... Trên lĩnh vực thương mại điện tử đã có 43 gian hàng đăng ký tham gia với 142 sản phẩm được trưng bày trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh: quangtritrade.vn, Bưu điện tỉnh đã đưa 520 sản phẩm lên sàn postmart.com, trong đó có 264 sản phẩm là nông sản, đặc sản, lương thực, thực phẩm…; Bưu chính Viettel đã đưa 51 sản phẩm OCOP lên sàn voso.vn.

Nhiều ngành như thương mại du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo… đã chú trọng thực hiện chuyển đổi số. Một số địa phương đã bắt đầu triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở cộng đồng. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, xác định chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể và toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội của địa phương, ngày 4/11/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với việc xác định mô hình chuyển đổi số của Quảng Trị được xây dựng trên 3 trụ cột chính, đó là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình chuyển đổi số ở Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Kết quả đạt được chưa đồng đều ở các ngành, địa phương, việc số hóa và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu; công nghệ số chưa được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp tỉnh còn rất hạn chế. chuyển đổi số của người dân còn hạn chế, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng một trong những nguyên nhân chính làm chậm quá trình chuyển đổi số xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về chuyển đổi số; xem chuyển đổi số là nhiệm vụ tất yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài; cần phải được tiến hành khẩn trương, kiên trì, liên tục với những bước đi chắc chắn, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa những thành tựu phát triển khoa học công nghệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhất là nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự lớp tập huấn phải ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác theo sự gợi mở, định hướng của báo cáo viên để liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách một cách tốt nhất.

Lớp tập huấn đã nghe GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Giáo sư Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) Việt Nam và TS Nguyễn Nhật Quang, Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa truyền đạt các nội dung: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công nghệ số; chuyển đổi số trên môi trường thực-số; chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; phương pháp luận chuyển đổi số ST-235…

 Hồng Hà

Các tin khác