UBND tỉnh họp xử lý vướng mắc dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh

10:40, Thứ Ba, 20-9-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 19/9/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc dự án: Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Sông Hiền tại huyện Vĩnh Linh.

Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư gồm 2 giai đoạn, dự kiến sẽ hoạt động từ năm 2020 và thi công một số hạng mục dự án kinh doanh từ 2020 -2024. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích sau khi điều chỉnh hơn 360.000 m2.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay Công ty đã hợp đồng với đơn vị tư vấn và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đã thực hiện các thủ tục thuê rừng và dịch vụ môi trường rừng; chi trả một số chi phí có liên quan. Đã chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư 440 triệu đồng đợt 1; Thực hiện ký thỏa thuận ký quỹ đợt 2 với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng...

Quá trình thực hiện, Công ty gặp phải một số khó khăn về quá trình thực hiện thủ tục thuê đất và thi công; vấn đề vi phạm của nhà đầu tư; công tác phối hợp với địa phương và vấn đề tài chính...

Tháng 3/2022, nhà đầu tư đã nộp lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư với các nội dung chủ yếu: điều chỉnh người đại diện pháp luật của công ty, tiến độ thực hiện dự án, cơ cấu quy mô, diện tích đất dự kiến sử dụng...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị phía nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, địa phương khắc phục các khó khăn gặp phải. Đồng thời, Công ty, các đối tác cần làm rõ các nội dung liên quan có văn bản gửi các ngành, địa phương các cam kết về phương án tài chính, kinh doanh của mình và sự cam kết của các đối tác của dự án. Cần có lộ trình cụ thể cho từng phần việc, thời gian hoàn thành, tiến độ hoàn thành... thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện dự án, đây cũng là cơ sở để tỉnh làm căn cứ pháp lý xử lý trong trường hợp công ty không thực hiện đúng cam kết.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh luôn lắng nghe, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của các ngành chức năng, cải thiện môi trường đầu tư.

Dự án của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Sông Hiền với mục tiêu khai thác tiềm năng, dư địa của dự án phục vụ đời sống của người dân, tạo điểm nhấn kêu gọi thu hút du lịch địa phương. Tuy nhiên quá trình triển khải còn gặp phải các vướng mắc, vi phạm đã xử lý, về phía địa phương luôn chủ trương lựa chọn nhà đầu tư đủ tiềm lực, kinh nghiệm, có trách nhiệm với cam kết của mình, đảm bảo bền vững kinh tế, môi trường gắn với an sinh xã hội, thu hút lao động địa phương, đóng góp ngân sách, dịch vụ môi trường rừng để làm giàu, bảo vệ rừng tốt hơn, không xâm phạm đa dạng sinh học...

Từ đó, lãnh đạo tỉnh đồng ý về mặt chủ trương nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đúng quy định pháp luật, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến của Ban Thường vụ, UBND huyện Vĩnh Linh bằng văn bản để UBND tỉnh để có cơ sở xem xét. Các Sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật. Về phía doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực tài chính cũng như các điều kiện liên quan theo luật định trước khi xem xét gia hạn dự án...

Tiến Nhất

Các tin khác