Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị thảo luận ở Tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

22:43, Thứ Năm, 3-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 3/11/2022, thực hiện chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành họp tại tổ đại biểu về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham gia thảo luận tại tổ 15 gồm ĐBQH tỉnh: Thái Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa.

Qua thảo luận, đa số các ĐBQH khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển và nguồn lực to lớn của đất nước. Luật Đất đai năm 2013 đến nay đã phát sinh, bộc lộ nhiều bất cập từ thực tiễn, do vậy việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thống nhất sự cần thiết phải sửa Luật Đất đai, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, ĐBQH Nguyễn Hữu Đàn đề nghị cần có những quy định cụ thể hơn về các điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam nhằm bảo đảm tính chất quốc phòng, an ninh, đồng thời khắc phục được một số vấn đề mà trong thực tiễn đã xảy ra.

Đồng thời bổ sung thêm điều khoản quy định giao đất để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; chủ trương này nếu được thể chế đưa vào dự thảo luật sẽ làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn bó lâu dài trong lực lượng vũ trang.

Phát biểu góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ĐBQH Hà Sỹ Đồng cho rằng báo cáo tổng kết thi hành luật và nhất là báo cáo đánh giá tác động còn khá sơ sài, trong khi đây là thông tin quan trọng để đại biểu có được cái nhìn toàn thể về hạn chế của chính sách hiện tại cũng như tác động của các chính sách mới.

Đại biểu đồng tình với đề xuất không quy định cụ thể hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trong Luật Đất đai mà giao địa phương quy định cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, cần bổ sung quyền đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, đảm bảo cho những đối tượng này thực hiện đầy đủ quyền với tài sản của mình thuê; đồng thời quy định để chính sách này không bị lợi dụng để chuyển nhượng mà không có đầu tư.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng đánh giá đây là một trong những đạo luật lớn, có sự tác động, điều chỉnh nhiều mối quan hệ, vấn đề căn cơ đặt ra là giá đất hiện nay không sát với thực tiễn. Đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm việc định giá đất phải theo nguyên tắc phù hợp với giá trị thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện “bình thường”. Tại quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm là không thực tế và cứng nhắc, cần thiết kế bảng giá đất một cách linh hoạt, đảm bảo khi giá đất biến động thì giá đất điều chỉnh phản ánh đúng giá trị của đất trên thị trường.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐBQH tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chí Dũng nhận định đây là dự án luật phức tạp, phạm vi tác động rộng, được xã hội quan tâm. Các ý kiến của đại biểu tại buổi thảo luận tổ, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu, rà soát bảo đảm cụ thể hóa tối đa, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm hài hòa giữ quyền lợi của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tiến Nhất

Các tin khác