UBND tỉnh nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch Khu Đô thị sinh thái Nam Đông Hà

6:24, Thứ Sáu, 25-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, nhà đầu tư nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch Khu Đô thị sinh thái Nam Đông Hà.

Dự án Khu Đô thị sinh thái Nam Đông Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 546 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B, thời gian thực hiện từ 2021-2024, với diện tích 62,58 ha tại phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Tại cuộc họp, Công ty TNHH An Viên đã trình bày các ý tưởng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị sinh thái Nam Đông Hà, các phương án đưa ra nhằm đảm bảo được việc giải quyết các vấn đề về phát triển đô thị kết hợp với không gian mặt nước, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên. Giải pháp phát triển đô thị sinh thái bền vững, giải pháp trữ nước ngọt, tuần hoàn nước ngọt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan… Ý tưởng đồ án cơ bản tuân thủ các chức năng từ quy hoạch cấp trên, đồ án đã được phê duyệt trong đó cụ thể hóa chức năng đất để phù hợp với đặc điểm hiện trạng, tầm nhìn và mục tiêu đồ án.

Chỉ tiêu quy hoạch đề xuất dự kiến: quy mô dân số 4.500 người; 18-25% diện tích quy hoạch đất ở; 20-30% quy hoạch đất cây xanh, công viên; 18-25% quy hoạch diện tích giao thông, hạ tầng…

Công ty TNHH An Viên đã đề nghị địa phương cho ý kiến về ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị sinh thái Nam Đông Hà để hoàn thiện triển khai các bước tiếp theo nhằm tạo lên một khu đô thị sinh thái bền vững, phù hợp với những văn bản pháp lý hiện hành. Từ đó làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo cập nhật ý tưởng có giá trị vào đồ án quy hoạch chung đang lập.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Tỉnh luôn ưu tiên lựa chọn phương án tối ưu, hiệu quả, tạo điểm nhấn cảnh quan, phát triển cho TP Đông Hà, tăng ngân sách cho địa phương, quá trình thực hiện phải đảm bảo phát triển hài hòa các yếu tố về kinh tế, xã hội, môi trường cũng như cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh ghi nhận ý tưởng quy hoạch Khu Đô thị sinh thái Nam Đông Hà của nhà đầu tư đã đề xuất và cho rằng đây là đồ án có quy mô, tầm nhìn, có tính khả thi. Đồng thời cho biết sẽ báo cáo tập thể UBND tỉnh và cơ quan chức năng về nội dung đồ án trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các bước tiếp theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác