Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

13:52, Chủ Nhật, 27-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 23/11, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đông Hà và một số sở, ngành liên quan để nghe dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XV về xây dựng và phát triển TP. Đông Hà đến năm 2020 (Nghị quyết số 02) và đề xuất ban hành chủ trương mới để phát triển Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II.

TP. Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Toàn thành phố có 9 phường với diện tích tự nhiên là 73,0853 km2, dân số 100.156 người, là đô thị nằm trên giao lộ của Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9 tuyến đường xuyên Á; nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối với Lào, Thái Lan, Myanma và các nước trong khu vực. Sau gần 17 năm được công nhận là đô thị loại III, 12 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 02, đến nay TP. Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân, hoàn  thành các tiêu chí đô thị loại II theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII (có 54/59 tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trong đó: 41 tiêu chuẩn đạt và vượt mức tối đa, 10 tiêu chuẩn đạt trên mức tối thiểu nhưng chưa đạt mức tối đa, 3 tiêu chuẩn đạt mức tối thiểu với tổng số điểm là 89,5 điểm). Đồng thời đã hoàn thành việc xây dựng Đề án nâng loại đô thị TP. Đông Hà lên đô thị loại II và hiện đang trình Bộ Xây dựng xem xét.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết, các đại biểu cho rằng, để thành phố Đông Hà đạt tiêu chí đô thị loại II đến năm 2025 và thực hiện các mục tiêu dài hạn, cần nêu rõ các giải pháp đạt tiêu chí dân số theo quy định; đồng thời đảm bảo nguồn lực cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu cơ chế, chủ trương để mở rộng địa giới hành chính thành phố; nghiên cứu ban hành một số cơ chế vượt trội để Đông Hà trở thành trung tâm tăng trưởng của tỉnh như cơ chế về phân cấp nguồn thu, cơ chế đặc thù về thu hút nguồn lực xã hội hóa. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xác định đây là yếu tố quan trọng, cốt lõi trong việc xây dựng phát triển đô thị văn minh, hiện đại; cần xây dựng các chính sách cụ thể để thu hút nguồn xã hội hóa, đảm bảo chất lượng sống của cư dân đô thị nhằm thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02 cũng như sự cần thiết phải ban hành nghị quyết mới để TP. Đông Hà xứng tầm trong giai đoạn mới. Để thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trước năm 2025, từng bước trở thành đô thị thông minh vào năm 2030, tương đương với các đô thị các tỉnh thành phố khu vực Bắc miền Trung và cơ bản đạt các tiêu chí đô loại I trước năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố cần tập trung hoàn chỉnh và nâng cao các tiêu chí của Nghị quyết 02. Tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị thông minh. Khai thác tối đa lợi thế, tập trung phát triển KT-XH của thành phố theo hướng bền vững. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thành phố Đông Hà. Tập trung rà soát, tích hợp các cơ chế, chính sách hiện có; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh cho thành phố theo phươngchâm: Phân cấp, ủy quyền, phân công nhiệm vụ gắn với phân bổ nguồn lực để đảm bảo trong quá trình thực hiện nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để thành phố chủ động, năng động bứt phá đi lên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, nghị quyết với mục tiêu xây dựng một thành phố hướng về chất lượng, một đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.