Phiên họp tham gia ý kiến về dự thảo Báo cáo, Đề án trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa VIII

13:14, Thứ Bảy, 19-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 18/11/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Lê Đức Tiến chủ trì phiên họp toàn thể UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo, Đề án trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa VIII.

Phiên họp đã cho ý kiến vào các dự thảo Báo cáo, Đề án, gồm: Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chính sách hộ trợ cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Báo cáo việc thi hành Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022; Nghị quyết Ban hành Quy định về nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết Phê duyệt Đề án Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vỉa hè đường Hùng Vương; Nghị quyết Quy định định mức hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025.

Tờ trình về thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác; đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc xem xét, thống nhất bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2030; Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh…

Cho ý kiến vào các nội dung này, các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với các Dự thảo Báo cáo, Đề án. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung để việc ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu đề nghị cần xác định rõ nội dung về sự cần thiết, căn cứ ban hành các đề án, nội dung chính, dự kiến kết quả, hiệu quả, hiệu lực đem lại của Đề án. Cần phải đánh giá có điểm nhấn rõ nét hơn đối với những việc đã làm được. Riêng với những việc chưa làm được bởi lý do khách quan cần nêu rõ nguyên nhân cũng như hướng giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các ngành chức năng, địa phương tiếp thu ý kiến các đại biểu nhằm hoàn thiện nội dung các đề án trình theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục phân tích làm rõ những hạn chế, bất cập còn tồn tại, nội dung báo cáo phải phản ảnh đúng bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh sát với thực tiễn trên cơ sở đã cập nhật đầy đủ thông tin, tình hình trong nước và quốc tế.

Về sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục xác định là bệ đỡ của nền kinh tế, có kế hoạch chủ động toàn diện phòng chống dịch bệnh, lưa chọn cây con giống, lịch thời vụ, quy hoạch các vùng khí hậu nguy cơ diễn biến bất thường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân.

Quan tâm giải ngân vấn đề về vốn đầu tư công với phương châm “vướng đâu gỡ đó”, chỉ ra những chủ đầu tư, chủ thầu, địa phương nào chậm và chậm ở khâu nào để tháo gỡ. Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động sử dụng hiệu quả vốn đầu tư các nền kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là dự án lớn, công trình trọng điểm. Cần xác định rõ các nhóm giải pháp căn cơ, đột phá, mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong thời gian đến.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý Nhà nước, Chính phủ số, quốc phòng an ninh, đối ngoại, các chương trình mục tiêu quốc gia về an sinh xã hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu các chủ trương chính sách, tồn tại hạn chế thuộc về thể chế tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần đảm bảo thắng lợi các mục tiêu về kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2022...

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.