Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2023

16:46, Chủ Nhật, 8-1-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 6/1/2023, Thanh tra Chính phủ tố chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì tại điểm cầu Quảng Trị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan và cán bộ ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ giao đột xuất song Thanh tra Chính phủ và toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đối với công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trình Quốc hội thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 tại kỳ họp thứ 4. Công tác xây dựng ngành được chú trọng, nhất là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và bảo vệ bí mật nhà nước của công chức thanh tra.

Năm 2023, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và các nhiệm vụ chủ yếu: Đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra; thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phát sinh nhiều sai phạm, vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo và dư luận quan tâm.

Thanh tra tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhất là thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì tại điểm cầu Quảng Trị

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thanh tra sửa đổi năm 2023; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều sai phạm, vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo và dư luận quan tâm; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các chủ trương, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác