Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2023

16:54, Thứ Năm, 12-1-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 12/1/2023, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, năm 2022, nhiệm vụ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách đáp ứng yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy quản lý nhà nước, đáp ứng kinh phí thực hiện một số công việc đột xuất và bố trí, bổ sung kinh phí cho một số dự án, nhiệm vụ phát sinh; đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách về an sinh xã hội; điều hành dự phòng ngân sách theo đúng quy định.

Tuy nhiên, một số khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán; chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách trung ương hỗ trợ và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp; nhu cầu kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, kinh phí khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, phòng chống dịch bệnh lớn so với khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương…

Tính đến 31/12/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.685,73 tỷ đồng, đạt 112,9% dự toán địa phương, 136,6% dự toán Trung ương và bằng 84,9% cùng kỳ năm 2021; trong đó thu nội địa gần 4.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 656 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 9.793,625 tỷ đồng, đạt 104% dự toán địa phương, 114% dự toán trung ương và bằng 78% so với cùng kỳ 2021.

Thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đạt 167% dự toán HĐND tỉnh giao. Đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố, thị xã vượt thu so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Tài chính đã thực hiện 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, qua đó đã phát hiện những nội dung chi không đúng chế độ, chính sách và nội dung vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số tiền hơn 490 triệu đồng.

Năm 2023, ngành Tài chính đề ra các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2023 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, dành nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế xã hội; Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng định mức, chế độ quy định; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định: Năm 2022, Sở Tài chính đã huy động tốt các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, đi lên cùng với sự phát triển chung của cả nước.

Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2023, Sở Tài chính cần tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý NSNN, phấn đấu thực hiện thắng lợi thu chi ngân sách năm 2023. Điều hành linh hoạt hơn nữa trong công tác chi ngân sách phục vụ cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo môi trường làm việc thân thiện cho các đơn vị khi đến giao dịch, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý tài chính, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Giám sát công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý và sử dụng tài sản công…

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài chính đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2022.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.