UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023

8:57, Thứ Tư, 11-1-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 10/1/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu về phòng chống dịch bệnh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, nền kinh tế của tỉnh đã phục hồi tích cực và có nhiều điểm sáng, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch. Những chỉ tiêu quan trọng, có sức tác động lớn đến nền kinh tế như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 7,17% so với năm 2021; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4.600 tỷ đồng, vượt 13% dự toán địa phương và vượt 36,7% dự toán Trung ương; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27.115 tỷ đồng...

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, điểm nghẽn, làm chậm đà phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm còn chậm. Một số công trình, dự án đầu tư ngoài nhà nước đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng hầu hết đang triển khai các thủ tục đầu tư, chậm thi công, có dự án dừng triển khai. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong một số trường hợp còn chậm, chưa quyết liệt, thậm chí còn bị động, lúng túng, hiệu quả chưa cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua vẫn chưa thật sự bứt phá. Đặc biệt cho ý kiến đối với một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ cụ thể của từng ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng cơ bản đồng tình với các chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã đề ra trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, do vậy cần thực hiện đánh giá giữa nhiệm kỳ để rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp trong bối cảnh đến nay một số chỉ số tăng trưởng đề ra đầu nhiệm kỳ đang gặp khó khăn trong thực hiện, như phát triển trung tâm năng lượng, các dự án đầu tư lớn... Việc đánh giá một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ là để nửa nhiệm kỳ tiếp theo có giải pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng chỉ ra sự lúng túng, ngại thử thách của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ ở các ngành trong triển khai thực hiện các dự án, khiến một số tồn tại, hạn chế vẫn còn diễn ra; do vậy đề nghị các ngành phải mạnh dạn, quyết liệt hơn ở công tác chỉ đạo, điều hành chung; cần thiết đề xuất Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ban hành chủ trương, cơ chế chính sách riêng, đặc thù.

Các sở, ban ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ, nội dung lớn mà UBND tỉnh đã ban hành. Trong đó từ cấp tỉnh đến cơ sở phải giao nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian và sản phẩm. Đồng thời xem xét ban hành cơ chế khuyến khích lĩnh vực đầu tư tư nhân làm động lực phát triển kinh tế. Bên cạnh đó phải phân cấp phân quyền để tạo ra chính quyền mạnh

Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng với sự nỗ lực hành động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 sẽ đạt được kết quả đề ra.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 để UBND tỉnh sớm ban hành triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý phân công trách nhiệm từng ngành thật cụ thể các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ người dân sản xuất vụ Đông Xuân 2023; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán để nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.