Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng tại tỉnh Quảng Trị

7:31, Thứ Năm, 16-3-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 15/3/2023, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Quảng Trị có 19 dự án điện gió với tổng công suất đạt 714MW, đưa vào vận hành thương mại 671,1MW; 3 dự án điện mặt trời với tổng công suất 127MW và 11 dự án thủy điện với tổng công suất 167,5MW cũng đã đưa vào vận hành thương mại. Tổng công suất đã hoàn thành công tác xây lắp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 1.008,5MW (chưa bao gồm khoảng 100MW hệ thống điện mặt trời mái nhà). Ngoài việc đóng góp vào ngân sách địa phương, các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh còn góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông khoảng 100km, tạo việc làm cho 681 lao động, trong đó có 558 lao động địa phương, cải thiện sinh kế, an sinh xã hội cho địa phương...

Bên cạnh đó, tỉnh còn 12 dự án điện gió với tổng công suất 454MW, 1 dự án nhiệt điện than 1.320MW, 1 dự án điện khí LNG 1.500MW, 1 dự án tua bin khí hỗn hợp 340MW và gần 100MW các dự án thủy điện đã được phê duyệt quy hoạch, đang triển khai đầu tư. Tỉnh cũng đã chủ động trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, đưa vào Quy hoạch điện VIII 60 dự án điện gió trên bờ với tổng công suất 4.600MW, 3 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 2.600MW, 19 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.400MW, hơn 2.000MW các dự án thủy điện tích năng và khoảng 4.500MW các dự án điện khí.

Trong tương lai, với cơ sở vững chắc để khai thác vào các vùng tài nguyên tiềm năng lớn, từ mỏ khí Kèn Bầu, mỏ Báo Vàng và nhiều dư địa khác. Tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện chủ trương xây dựng Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng miền Trung.

Tỉnh cũng đã chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đến nay, các dự án này chiếm khoảng 93,6% trong tổng công suất đã phát điện thương mại trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về điện lực, lãnh đạo UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền một số nội dung: Sớm phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trong đó, quan tâm, đưa 60 dự án điện gió trên bờ với tổng công suất 4.000MW, 3 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 2.600MW, 19 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.400MWp và một số dự án về nhiệt điện than và điện khí đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy hoạch; Đầu tư phát triển hạ tầng truyển tải điện, đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh; Quy định về lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện, trong đó có tỉnh Quảng Trị…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là điều kiện tự nhiên, khí hậu đất đai, biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển năng lượng trên địa bàn. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác lập quy hoạch, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió. Qua đó, nhiều dự án đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để triển khai thực hiện, trong đó tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo.

UBND tỉnh đã bám sát thực tế, giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư, đồng thời ban hành một số văn bản liên quan đến điện lực và năng lượng để chỉ đạo, điều hành. Các văn bản này cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan chuyên môn trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý các dự án điện lực và năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Những ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, sớm trình đến Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành thẩm quyền liên quan để xem xét, giải quyết.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.