UBND tỉnh nghe báo cáo ý tưởng nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị tại huyện Hải Lăng

8:9, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 16/3/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng, địa phương để nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị tại huyện Hải Lăng.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án trên địa bàn thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) gồm: Đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh và Khu đô thị phía Nam thị trấn Diên Sanh.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh với diện tích nghiên cứu hơn 40 ha; Khu đô thị phía Nam thị trấn Diên Sanh là 60 ha, trong đó khu vực thiết kế là 37,3 ha. Nguồn vốn thực hiện 2 dự án này là vốn tự có của nhà đầu tư và vốn huy động.

Mục tiêu của 2 dự án là góp phần cụ thể hóa đồ án “Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; chỉnh trang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, tạo diện mạo mới về không gian kiến trúc, cảnh quan cho khu vực theo hướng hiện đại, văn minh. Đồng thời điều chỉnh, cân đối các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, đảm bảo đáp ứng cho việc tăng dân số trong khu đô thị theo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Làm cơ sở và tạo hiệu quả sử dụng quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển. Quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu trung tâm mở rộng, kết nối giữa khu xây dựng mới với khu dân cư hiện có và các dự án lân cận. Cung cấp các loại đất và hạng mục công trình công cộng, dịch vụ thương mại chung của đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Hải Lăng.

Các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại - Dịch vụ Phương Thảo làm chủ đầu tư, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ khởi công thực hiện và hoàn thành vào năm 2027.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chấp thuận ý tưởng nghiên cứu đầu tư xây dựng 2 dự án khu đô thị tại huyện Hải Lăng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại - Dịch vụ Phương Thảo.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Hải Lăng, các ngành chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết dự án sao cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, huyện. Bên cạnh đó cần sớm hoàn tất danh mục thu hồi đất và báo cáo để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp dự kiến vào tháng 7/2023.

Quá trình thực hiện, phía nhà đầu tư phải tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục trình tự pháp luật về đấu thầu để dự án sớm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.