Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra thực địa dự án nâng cấp hoàn thiện bãi chôn lấp rác thải Đông Hà

10:0, Thứ Năm, 8-6-2023

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 7/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã có chuyến kiểm tra thực địa, xử lý đ xuất việc đầu tư dự án nâng cấp hoàn thiện bãi chôn lấp rác thải Đông Hà. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đông Hà Công ty Môi trường đô thị thành phố Đông Hà thì đến cuối năm 2023, các ô chôn lấp sẽ lấp đầy và nước rỉ rác không được xử lý sẽ bị pha loãng ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, việc nâng cấp, hoàn thiện i chôn lấp và xử lý nước rỉ rác ở thành phố Đông Hà là hết sức cần thiết. 

Đối với việc nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp rác thải thành phố Đông Hà, các ngành, đơn vị đã thống nhất đề xuất giao thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư với mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 80%, thành phố Đông Hà đối ứng 20%. Đồng thời đẩy mạnh việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đông Hà với công nghệ phù hợp với định hướng phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

Được biết, Bãi chôn lấp rác thải Đông Hà được triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2008, hoàn thành bàn giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận hành sử dụng để chôn lấp rác thải trên địa bàn thành phố từ tháng 02/2012 có tổng diện tích hiện trạng bãi chôn lấp: 15,7ha (gồm cả quỹ đất dự phòng). Quy mô thiết kế xử lý trung bình khoảng 55-60 tấn rác/ngày đêm, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bãi chôn lấp tiếp nhận khoảng 80-90 tấn rác/ngày đêm (chủ yếu là rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh trên địa bàn thành phố).

Tập kết rác thải tại bãi chôn lấp của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà nghiên cứu xây dựng phương án để xử lý rác triệt để theo hướng lò đốt và phân loại rác để tạo nguồn thu từ rác như sản xuất phân bón, điện sinh khối. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư triển khai kêu gọi nhà đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên Môi trường tham khảo mô hình điện rác tại Quảng Bình để nghiên cứu, áp dụng vào Quảng Trị nếu phù hợp và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý trong tháng 6/2023.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác