Cho ý kiến về dự thảo "Đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn 2045”

16:15, Thứ Sáu, 15-9-2023

(Cổng TTĐT) Sáng nay, 15/9/2023, Ban chỉ đạo xây dựng "Đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn 2045" tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo "Đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn 2045". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Theo báo cáo của BCĐ xây dựng đề án cho biết, Trường Chính trị Lê Duẩn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội, kiến thức về một số lĩnh vực khác cũng như tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Những năm qua, Trường Chính trị Lê Duẩn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hai tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào). Hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy vậy, so với yêu cầu đặt ra theo Quy định số 11 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn và Quyết định số 705 của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/6/2019 phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030, Trường Chính trị Lê Duẩn vẫn chưa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Để triển khai quy định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập BCĐ xây dựng đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tại cuộc họp, tổ giúp việc BCĐ đã báo cáo dự thảo "Đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên, khoa phòng đạt số lượng và tiêu chuẩn; việc mở rộng địa điểm nhà trường đạt yêu cầu phát triển cũng như cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học, chế độ học viên,...

Trên cơ sở yêu cầu của Quy định số 11-QĐ/TW, Quyết định số 705/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 14/2/2023 trong đó xác định: Đề án phát triển tổng thể được chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 “Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn mức 1” vào năm 2025 và giai đoạn 2 tiếp tục “Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn mức 2 vào năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Dự thảo đề án gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Thực trạng xây dựng và phát triển Trường Chính trị Lê Duẩn giai đoạn 2017 – 2022 theo các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 và phần thứ ba: Tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung của đề án như về cơ cấu đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh phí và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển Trường Chính trị Lê Duẩn chuẩn mức 1 năm 2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ và xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 của trường thời gian qua; đồng thời phân tích mục đích, yêu cầu của việc xây dựng đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đáp ứng yêu cầu giảng dạy của trường trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhà trường có sự sắp xếp hợp lý, hài hoà về cơ cấu nhân sự, biên chế đội ngũ cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn; Sở Xây dựng tham mưu việc chọn địa điểm mới nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của trường về lâu dài. Tổ giúp việc BCĐ xây dựng đề án tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp hoàn thiện đề án đảm bảo cơ sở lý luận, pháp lý và yêu cầu thực tiễn để xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn theo quy định, tháng 10/2023 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua đề án.

Hồng Hà

Các tin khác