Đại biểu Hà Sỹ Đồng tranh luận các nội dung về tỷ lệ vốn của Nhà nước trong dự án PPP

8:2, Thứ Sáu, 10-11-2023

(Cổng TTĐT) Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã tham gia tranh luận một số ý kiến thảo luận của các vị ĐBQH về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tên gọi của dự thảo Nghị quyết và nguyên tắc, tiêu chí, lựa chọn dự án thí điểm.

Đại biểu phân tích, việc quy định cứng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP là 70% và áp dụng cho 16 dự án thuộc danh mục Chính phủ trình là chưa phù hợp bởi mỗi địa phương và mỗi dự án khác nhau, có nguồn lực khác nhau nên Nghị quyết này mở đường cho việc huy động nguồn lực để giải ngân vốn đầu tư công, cũng như huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Vì vậy, đại biểu đề nghị không quy định giới hạn tỷ lệ phần trăm như trên mà tùy theo từng dự án Chính phủ sẽ xem xét, quyết định phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công cũng như Nghị quyết này.

Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết, đại biểu cho rằng thời gian qua, các cơ chế, chính sách đặc thù đã ban hành nhiều nhưng chưa có tổng kết, đánh giá. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cân nhắc, xem xét về tên gọi như “chính sách đặc biệt” sẽ phù hợp với bản chất của Nghị quyết hơn.

Về Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm tại Điều 3 của dự thảo Nghị quyết, đại biểu cho rằng quy định tại Điều này chưa rõ ràng, cụ thể, đề nghị quy định theo hướng lựa chọn dự án thí điểm bằng văn bản đề xuất của Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả đầu tư của dự án thí điểm, còn nguyên tắc, tiêu chí nên giao Chính phủ quy định chi tiết.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.