Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

9:44, Thứ Bảy, 27-1-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 26/01/2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá để tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Quán triệt chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững” của Chính phủ, với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, hơn lúc nào hết, phải tiếp tục nêu cao truyền thống, lòng tự hào và khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch năm 2024.

Đại diện các khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2024

Với tinh thần đó, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh với những nội dung chủ yếu:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2024, Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/01/2024 của Chính phủ; Kết luận số 497-KL/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh.

Thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Trong đó, tập trung mọi nỗ lực và quyết tâm cao nhất cho các mục tiêu quan trọng, chủ yếu, đó là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,5 - 7%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 75 - 77 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.896 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26.500 tỉ đồng; tỉ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đạt 76,2%; tạo việc làm mới cho 12.500 lao động; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân

Thi đua tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh; tích cực xúc tiến, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao giá trị sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án; huy động các nguồn lực trong xã hội để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc; đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Tập trung thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); duy trì, cải thiện và nâng cao, củng cố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Gắn việc thi đua cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương với công tác khen thưởng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng. Bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút mọi tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân cùng thi đua, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Để thực hiện đạt các nhiệm vụ thi đua năm 2024, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vì một Quảng Trị phát triển và thịnh vượng, ra sức thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể, năng động sáng tạo; với tất cả sự nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt và quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ra lời kêu gọi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát động.

Tại hội nghị đại diện 16 khối thi đua của tỉnh tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024, quyết tâm hoàn thành các nội dung đề ra.

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 7 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 14 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân; Cờ thi đua Chính phủ cho 13 tập thể; bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hồng Hà

Các tin khác