Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu và thực hiện các dự án đầu tư tại thành phố Đông Hà

8:53, Thứ Bảy, 9-3-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 8/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chủ trì buổi làm việc với thành phố Đông Hà nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và tình hình thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố Đông Hà, sau khi tập trung chỉ đạo triển khai đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 của 9 phường trên địa bàn, đến nay đồ án quy hoạch phân khu của các phường: Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lễ, Đông Lương đã cơ bản hoàn thiện; Sở Xây dựng đã cho ý kiến, dự kiến phê duyệt trước ngày 12/3/2024. Đối với các phường còn lại, UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch vào cuối năm 2023, đang chờ hướng dẫn mới trong công tác đấu thầu, dự kiến hoàn thành các đồ án trong năm 2024.

Đối với các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn Đông Hà, 19 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư từ nguồn vốn đầu tư công đang được triển khai. Trong đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện 6 dự án, tổng quy mô 174,4 ha và UBND thành phố thực hiện 13 dự án, quy mô 41,28 ha.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Đông Hà đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 9 phường; thống nhất chủ trương giao UBND thành phố Đông Hà rà soát, điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2045 để đáp ứng điều kiện thực hiện một số dự án và tình hình sử dụng đất của người dân tại các khu vực trên.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, công tác quy hoạch rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Đông Hà, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu thành phố Đông Hà tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành nhằm rà soát lại các quy định pháp luật có liên quan, tham mưu, đề xuất với các cấp để có hướng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc một cách hiệu quả. Đồng thời giao Sở Tài chính xem xét cân đối, bố trí ngân sách để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác