UBND tỉnh họp thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh

11:5, Thứ Tư, 3-4-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 2/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan về một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII.

Tại buổi họp, lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà trình bày tóm tắt nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045.

Theo đó, chương trình phát triển đô thị tỉnh là tập hợp các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị của từng giai đoạn theo quy hoạch tỉnh, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và gìn giữ những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của mỗi đô thị.

Chương trình cũng xác định rõ thực trạng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, các tiền đề và định hướng phát triển, từ đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể, dự kiến nguồn lực thực hiện cũng như các cơ chế, chính sách huy động, phân bổ nguồn lực cho phát triển đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đô thị và khu vực phát triển đô thị; đến năm 2030 có 18 đô thị và khu vực phát triển đô thị; tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 19 đô thị và một số khu vực phát triển đô thị…

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và phê duyệt chương trình để có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trong thời gian tới.

Về Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045, sau hơn 19 năm được công nhận là đô thị loại III (2005) và 15 năm thành lập (2009), đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 /2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, thành phố Đông Hà đã đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

Do vậy, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045 để làm cơ sở tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, tương xứng với chức năng của đô thị loại II.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung báo cáo, chương trình, đề án của sở, ngành, địa phương được phân công; đồng thời đề nghị các cơ quan dự thảo tiếp thu ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện nội dung để UBND tỉnh xem xét, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.