Hướng Hóa: Ban Thường vụ Đảng ủy chính quyền huyện tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm năm 2020

13:51, Thứ Hai, 16-3-2020

Ngày 9/3/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy chính quyền huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy chi bộ năm 2020. Đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy chính quyền huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Trần Văn Đông - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Bí thư Đảng ủy.

Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xác định các nội dung trọng tâm, cụ thể cần tập trung triển khai thực hiện, đăng ký cam kết thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy. Trên cơ sở nội dung tự đăng ký cam kết trách nhiệm của các Bí thư chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất nội dung bản cam kết của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ nội dung cam kết gồm: Thực hiện nghiêm túc Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy. Thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng ủy giao về một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm 2020; căn cứ tình hình thực tế của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị để chọn các nhiệm vụ trọng tâm mà các chi bộ cần tập trung chỉ đạo giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu chi ủy. 

Sau hội nghị, các chi bộ chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết với Ban Thường vụ Đảng uỷ; qua đó tạo sự đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan, đợn vị thuộc huyện về việc nêu cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo chức trách, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực được giao. Công khai nội dung cam kết của các chi bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy đến tận cán bộ, đảng viên trong chi bộ để tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Nguồn: http://huonghoa.quangtri.gov.vn/

Các tin khác