Đại hội Hội Khuyến học huyện Cam Lộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

10:19, Thứ Năm, 7-1-2021

Sáng nay 6/1/2021, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Các đồng chí trong BCH Hội Khuyến học khóa IV ra mắt nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội khuyến học trong toàn huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu tạo ra nhiều bước chuyển biến mới trong hoạt động khuyến học. Nổi bật là công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội. Toàn huyện có 251 tổ chức với gần 15.000 hội viên. Các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học phát huy hiệu quả tích cực. Công tác huy động và xây dựng nguồn quỹ khuyến học được chú trọng, trong 5 năm đã huy động hơn 9,8 tỷ đồng, kịp thời khen thưởng cho hơn 43.000 lượt học sinh; trao học bổng cho trên 7.400 lượt học sinh; tiếp sức, đỡ đầu dài hạn cho hơn 600 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học vững bước đến trường.

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, tạo sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ về công tác khuyến học, khuyến tài trong đời sống xã hội; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 100% cơ quan, đơn vị, trường học; 25% công ty, doanh nghiệp; 80% dòng họ từ 10 hộ trở lên thành lập được Ban khuyến học; phát triển hội viên lên 37,5% dân số; quỹ khuyến học của huyện mỗi năm tồn từ 300-350 triệu đồng...
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác