Hải Lăng: Hội nghị tổng kết hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

9:35, Thứ Sáu, 8-1-2021

Đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Đảng bộ huyện Hải Lăng nhiệm kỳ qua. Đó là một trong những nội dung được khẳng định tại hội nghị tổng kết hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng tổ chức ngày 5/1/2021.

Đ/c Hoàng Thị Phương Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho các BCV tại hội nghị

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, 5 năm qua, Huyện ủy Hải Lăng đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên và Cộng tác viên Dư luận xã hội. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đổi mới nên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sớm tiếp cận, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước . Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy có 30 đồng chí là cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp huyện; tổng số cán bộ Ban Tuyên Giáo Đảng ủy các xã, thị trấn có 95 đồng chí; Cộng tác viên Dư luận xã hội có 17 đồng chí là cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Hải Lăng đã tổ chức hơn 370 buổi thông tin thời sự cho gần 38.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham dự; có hơn 1.600 lượt thông tin được phản ánh qua đương dây tiếp nhận thông tin và hội nghị, từ đó làm tốt công tác định hướng dư luận, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật, trong 3 sự kiện lớn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế -xã hội, QP-AN của huyện Hải Lăng đó là : Thành lập khu kinh tế Đông Nam, sự cố môi trường biển và tình hình dịch bệnh covid-19 và lũ lụt năm 2020, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã kịp thời nắm bắt nội dung thông tin, lựa chọn phương pháp phù hợp để tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Phương Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết qua trong hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, quân và dân huyện nhà thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới trên địa bàn huyện có 3 vấn đề lớn sẽ chi phối nhiều đến công tác Tuyên truyện miệng đó là : Các dự án lớn sẽ đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam, tạo ra nhiều lao động việc làm, phát triển nhiều loại hình kinh doanh, vì thế cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp như tệ nạn, tội phạm, giải phóng mặt bằng…; tình hình thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội; các thế lực thù địch tiếp tục hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN …Chính vì vậy, đội ngũ Báo cáo viên và Cộng tác viên Dư luận xã hội cần tiếp tục trau dồi nghiệp vụ, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, theo sự lãnh đạo và định hướng của Đảng bộ, góp phần thiết thực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền các cấp đã đề ra.

Tại hội nghị, 6 đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy và 3 đồng chí Cộng tác viên Dư luận xã hội đã được Huyện ủy Hải Lăng biểu dương, khen thưởng./.

Nguồn: http://hailang.quangtri.gov.vn/

Các tin khác