Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

12:5, Thứ Sáu, 12-4-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 11/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Quý I/2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng trị bám sát các mục tiêu, kế hoạch được giao, chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Kết quả, tính đến ngày 31/3/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 4.911 tỉ đồng, tăng 134 tỉ đồng so với năm 2023, tốc độ tăng trưởng đạt 2,8%. Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt 371 tỉ đồng, bằng 104% doanh số cho vay cùng kỳ của năm 2023, với 7.486 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đạt 4.895 tỉ đồng, tăng 127 tỉ đồng so với năm 2023, với tốc độ tăng trưởng là 2,7%. Đến nay, chất lượng tín dụng chính sách toàn tỉnh xếp loại tốt; 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã đều có chất lượng hoạt động xếp loại tốt.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 2.100 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; gần 1.000 lao động được tạo việc làm mới; gần 500 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; hơn 6.000 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 1.000  hộ dân tại vùng khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; 22 hộ dân được vay vốn để xây mới và sửa chữa nhà ở; 15 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất kinh doanh theo quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá trong Quý I Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ngay từ những ngày đầu năm; kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II năm 2024.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các cấp, ngành, địa phương trong quý I/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

Trọng tâm là tham mưu cho UBND các cấp ưu tiên bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH; triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo trong toàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng đề án cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2024 để trình UBND tỉnh xem xét.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các nguồn vốn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển khác, kinh phí thường xuyên tại địa phương để tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, rà soát các mô hình vay vốn có hiệu quả kinh tế cao, các mô hình tạo việc làm cho lao động mới phù hợp với tình hình của địa phương cũng như lộ trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới.

Hồng Hà

Các tin khác