Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2024

8:0, Thứ Tư, 17-1-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 16/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng.

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp thu ý tưởng và ý kiến phản biện của các đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung Quy hoạch tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và ý kiến rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ, trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Trong năm, đã tham mưu bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch với số tiền hơn 25,1 tỷ đồng, bố trí cho 14 dự án quy hoạch gồm: Quy hoạch tỉnh, 11 quy hoạch đô thị và 2 quy hoạch vùng huyện.

Sở cũng đã chủ động nghiên cứu, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng.

Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn đất đắp phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2023 khoảng 2.020 tỉ đồng, đạt 65,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71,3% kế hoạch tỉnh giao, đây là tỉ lệ cao nhất trong 3 năm thực hiện kế hoạch trung hạn 2021-2025 .

Về công tác xúc tiến đầu tư, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 47 dự án với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Ước tính vốn thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài năm 2023 là 7,59 triệu USD, tăng 79,43% so với năm trước. Năm 2023, đã có 479 doanh nghiệp và 192 đơn vị trực thuộc được đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký hơn 6.100 tỷ đồng, giảm 2,4% số doanh nghiệp đăng ký và tăng 38,2% tổng số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2022.

Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu tập trung tham mưu thực hiện công bố, xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường công tác tham mưu tổng hợp về kinh tế xã hội cho UBND tỉnh, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp lại các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, từ đó xây dựng giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác xây dựng quy hoạch tỉnh, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác năm 2023.

Tiến Nhất

Các tin khác