Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt nam

10:32, Thứ Ba, 28-6-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 8/4/2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống HTX Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2022) và tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

Ngày 31/7/1996, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 847 về việc thành lập Hội đồng lâm thời các HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, là tỉnh thứ 51 có Liên minh HTX cấp tỉnh. Sau thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 68 về việc hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 1996. Cũng trong thời điểm này, Nhà nước và Chính phủ công nhận hộ gia đình là một đơn vị kinh tế tự chủ, dựa trên năng lực, quy mô và quyền tự quyết trong sản xuất kinh doanh của hộ gia đình; xuất phát từ đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới HTX của Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, việc chuyển đổi HTX đã diễn ra hết sức đa dạng và phong phú. Đáng chú ý là đã xuất hiện nhiều mô hình HTX làm ăn có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của hộ gia đình trong quá trình chuyển đổi mang tính sản xuất hàng hóa.

Từ năm 2017 đến nay, sau khi hoàn thành công tác chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012, tỉnh Quảng Trị đã ban hành rất nhiều chính sách, bao gồm các Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch, các Chương trình hành động cụ thể nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển và đổi mới kinh tế hợp tác. Nhờ đó, hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh hiện só 291 HTX nông nghiệp, tổng số cán bộ làm việc trong các HTX là 2.027 người. Trình độ cán bộ qua đào tạo đạt 21,09%/tổng số cán bộ HTX. Trong đó: trình độ cao đẳng, đại học trở lên 148 người đạt 6,86%, Trung cấp 309 người đạt 14,23%. Doanh thu bình quân đạt gần 10 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân đạt 130 triệu đồng đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên từ 1,7 – 2,2 triệu đồng/lao động/tháng.

Đối với các HTX phi nông nghiệp, hiện có 32 HTX phi nông nghiệp; hoạt động trên các lĩnh vực như Giao thông vận tải; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; Vệ sinh môi trường; 1 HTX quản lý chợ và 6 HTX nông nghiệp tham gia dịch vụ quản lý chợ nông thôn - chợ hạng 3; 11 Quỹ tín dụng nhân dân với 18.825 thành viên… Doanh thu bình quân của mỗi HTX 3.900 triệu đồng/năm, lãi bình quân của mỗi HTX 220 triệu đồng /năm, thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4,2 triệu đồng /tháng...

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống HTX là dịp ôn lại truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, khích lệ tinh thần quyết tâm gìn giữ và phát triển truyền thống vẻ vang của ngành đối với cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt nam từ Trung ương đến địa phương và các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX; nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ đảng viên, các tổ chức kinh tế hợp tác và các tầng lớp nhân dân về bản chất, vai trò và những đóng góp quan trọng của khu vực KTTT, HTX đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà...

Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua năm 2022; công bố và trao thưởng Cờ Chính phủ, Cờ UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích phong trào thi đua năm 2021.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.