Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm

9:52, Thứ Sáu, 22-7-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 29/2/2022, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía đầu cầu Quảng Trị có Phó Trưởng Ban Dân tộc Hồ Thị Minh.

 

 

Hiện cả nước có 3.434 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 1.673 xã thuộc khu vực 1; 210 xã thuộc khu vực 2; 1.551 xã thuộc khu vực 3. 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhưng tình hình kinh tế, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản được ổn định.

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các địa phương đã chủ động tích hợp lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, trong 52 nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Dân tộc hoàn thành 17 nhiệm vụ, 35 nhiệm vụ còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Kết quả này là nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cũng như các địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, như: một số chính sách dân tộc triển khai còn chậm; việc ban hành hướng dẫn, phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 còn chưa kịp thời…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, Ủy ban Dân tộc đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2022.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, đề nghị các cơ quan thực hiện công tác dân tộc các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc liên quan đến công tác dân tộc.

Tăng cường công tác phối hợp thông qua các quy chế giữa các cấp, các ngành về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của địa phương bằng nhiều hình thức. Ban dân tộc các tỉnh, thành hệ thống hoá về công tác chuyển đổi số; nắm chắc tình hình đời sống người dân vùng đồng bào DTTS, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tốt các vấn đề liên quan.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.