Tổng kết cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

10:29, Thứ Ba, 28-6-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 31/5/2022, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (cuộc vận động) giai đoạn 2018 – 2022 và triển khai kế hoạch 2022 – 2026.

Qua 14 năm thực hiện, cuộc vận động tại Quảng Trị đã thu hút sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức trong toàn xã hội, huy động được trên 46 tỉ đồng. Qua đó kịp thời sẻ chia, cảm thông và giúp đỡ cho hơn 6.000 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với nhiều hình thức phong phú như trợ giúp bằng tiền mặt hàng tháng, tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới...

Tính riêng giai đoạn 2018 – 2022, cuộc vận động đã huy động được số tiền trên 33 tỉ đồng và sẻ chia, giúp đỡ 3.128 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua sự giúp đỡ này, nhiều hộ gia đình đã giảm bớt khó khăn, tạo việc làm, có thu nhập; nhiều em học sinh vượt khó vươn lên, học tập tốt, trưởng thành và tự lập trong cuộc sống.

Xác định cuộc vận động là chương trình chủ đạo, mang tính nền tảng, trọng tâm, xuyên suốt, kéo dài trong mọi hoạt động công tác xã hội nhân đạo, trong giai đoạn 2022 – 2026, Ban chỉ đạo cuộc vận động phấn đấu nhận giúp đỡ ít nhất 1.700 địa chỉ nhân đạo; hoàn thiện việc xây dựng Ngân hàng “Địa chỉ nhân đạo điện tử” trên cổng thông tin của Hội và đảm bảo ít nhất 75% số địa chỉ được đưa lên ngân hàng điện tử nhận được sự giúp đỡ; vận động người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đề cao trách nhiệm nêu gương, đăng ký nhận trợ giúp ít nhất 1 địa chỉ.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân; Ban chỉ đạo tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc vận động giai đoạn 2018 – 2022.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.